Saturday, November 6, 2021

OBB LITE COLOR OB30 - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG & MAX, FIX LAG OBB 100% MINECRAFT

OBB LITE COLOR OB30 - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG & MAX, FIX LAG OBB 100% MINECRAFT

TUYỂN YOUTUBER CÓ VIEW ỔN ĐINH THAM GIA KIẾM TIỀN CÙNG TINHMOBA
CHI TIẾT LIÊN HỆ ADMIN

FIX LAG FF THUONG:

- FIX LAG OBB:

1. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114690:

+ OBB COLOR FULL: TẠI ĐÂY

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 470MB: TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 455MBTẠI ĐÂY


2. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114689:

+ OBB COLOR FULL: TẠI ĐÂY

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 470MB: TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 455MBTẠI ĐÂY


FIX LAG FF MAX

- FIX LAG OBB:

1. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112429:

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 650MB : TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 647MB TẠI ĐÂY

2. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112428:

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 650MB: TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 647MB TẠI ĐÂY


TUYỂN YOUTUBER CÓ VIEW ỔN ĐINH THAM GIA KIẾM TIỀN CÙNG TINHMOBA
CHI TIẾT LIÊN HỆ ADMIN

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TÌNH MOBA YÊU CÁC BẠN RẤT NHIỀU

COPPY MAP NHỚ GHI NGUỒN NHÉ

Previous Post
Next Post

post written by:

0 Comments: