Tuesday, May 9, 2023

Tải Minecraft APK + MOD (MOD, Unlocked) v1.20.0.23

Tải Minecraft APK + MOD (MOD, Unlocked) v1.20.0.23


Tải Minecraft APK + MOD (MOD, Unlocked) v1.20.0.23

Bạn cần bật tùy chọn "Nguồn không xác định".

1. Nhấp vào nút Tải xuống ở đầu trang để tải xuống APK Minecraft Mod.

2. Lưu tệp trong thư mục tải xuống của thiết bị của bạn.

3. Bây giờ nhấp vào tệp Minecraft" đã tải xuống để cài đặt và chờ cài đặt hoàn tất.

4. Sau khi hoàn thành, hãy mở trò chơi và bắt đầu chơi ngay lập tức.

0 Comments: