Top Ads

OBB LITE NEW OB30 - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG & MAX, FIX LAG OBB MINECRAFT

OBB LITE NEW OB30 - HƯỚNG DẪN FIX LAG FREE FIRE THƯỜNG & MAX, FIX LAG OBB MINECRAFTTUYỂN YOUTUBER CÓ VIEW ỔN ĐINH THAM GIA KIẾM TIỀN CÙNG TINHMOBA
CHI TIẾT LIÊN HỆ ADMIN

FIX LAG FF THUONG:

- FIX LAG OBB:

1. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 64BIT VỚI TÊN OBB 2019114690:

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 470MB: TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 455MBTẠI ĐÂY


2. FIX LAG OBB FREE FIRE THƯỜNG DÀNH CHO MÁY 32BIT VỚI TÊN OBB 2019114689:

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 470MB: TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 455MBTẠI ĐÂY


- DATA CÀI THÊM LOẠI 1:

+ FILE DATA FPS CAO : TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

+ FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 3:

+ DATA ANTENNA HEAD: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HAND: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAI: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIA: TẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA ĐẦU: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + AIMBOT+ FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100%: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :

+ DATA ESP NAME CÓ HÀNH ĐỘNG MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + TÌM BOM KEO, XU HỒI SINH, MÁU: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 5 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐC: TẠI ĐÂY

+ DATA FIX LỖI (NẾU CÓ)

- DATA FIX LAG FULL:

+ FILE DATA FLFF OB30 TRUNG BÌNH: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB30 YẾU : TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB30 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB30 TRUNG BÌNH - CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF OB30 TRUNG BÌNH DÙNG CHƠI SỰ KIỆN PET, KHÔNG XÓA BANNER QUẢNG CÁO: TẠI ĐÂY
FIX LAG FF MAX

- FIX LAG OBB:

1. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 64BIT VỚI TÊN OBB 2019112429:

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 650MB : TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 647MB TẠI ĐÂY

2. FIX LAG OBB FREE FIRE MAX PHIÊN BẢN 32BIT VỚI TÊN OBB 2019112428:

+ OBB V1 CÓ TRỜI SÁNG 650MB: TẠI ĐÂY

+ OBB V2 CÓ TRỜI SÁNG 647MB TẠI ĐÂY

DATA CÀI THÊM LOẠI 1:

+ FILE DATA FPS CAO: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 2:

+ FILE DATA XÓA TÓC VÀ XÓA GIÀY: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 3 :

+ DATA ANTENNA HEAD: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA HAND: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA VAI: TẠI ĐÂY

+ DATA ANTENNA 3 TIA: TẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO: TẠI ĐÂY

+ DATA GIẢM ĐỒ HỌA QUẦN ÁO + ANTENNA TAY: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA TAY LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT LỖI DAMAGE NỬA THÂN TRÊN: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 1 VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 2 VỊ TRÍ NGỰC: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + AIMBOT + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + AIMBOT+ FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO LOẠI 3: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BÀN TAY: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ SÚNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BALO: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NAM + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT CHỈ NHÂN VẬT NỮ + ANTENNA ĐẦU + FIX TẤT CẢ DAMAGE ẢO VỊ TRÍ BỤNG: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100%: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA ĐẦU: TẠI ĐÂY

+ DATA HEADSHOT 100% + ANTENNA TAY: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 4 :

+ DATA ESP NAME CÓ HÀNH ĐỘNG MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG MIỄN PHÍ: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XUYÊN BOM KEO + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + BOOM KEO MINI + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + XÓA VÒNG GIỚI HẠN TỬ CHIẾN: TẠI ĐÂY

+ DATA ESP NAME + TÌM BOM KEO, XU HỒI SINH, MÁU: TẠI ĐÂY

- DATA CÀI THÊM LOẠI 5 :

+ DATA PHÔNG CHỮ GỐC: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FIX LỖI (NẾU CÓ): TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB30 TRUNG BÌNHTẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB30 YẾU TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB30 CỰC YẾU: TẠI ĐÂY

+ FILE DATA FLFF MAX OB30 TRUNG BÌNH - CỰC YẾU: TẠI ĐÂY


TUYỂN YOUTUBER CÓ VIEW ỔN ĐINH THAM GIA KIẾM TIỀN CÙNG TINHMOBA
CHI TIẾT LIÊN HỆ ADMIN

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ỦNG HỘ TÌNH MOBA YÊU CÁC BẠN RẤT NHIỀU

COPPY MAP NHỚ GHI NGUỒN NHÉ
Tags

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Bottom Post Ad

Ads Section